• Odczyn ziemi
    Uprawa

    Odczyn gleby – dlaczego taki ważny?

    Odczyn gleby określa kwasowość lub zasadowość podłoża w skali pH. Jest to bardzo istotny czynnik w uprawie roślin. Każda roślina bowiem ma swoje potrzeby jeśli chodzi o pH ziemi, w której kiełkuje i rośnie. Co to właściwie jest ta kwasowość gleby i dlaczego jest tak istotna? Odczyn gleby to właściwość, która określa jej kwasowość i zasadowość w skali pH. Na to czy gleba jest kwasowa czy zasadowa ma wpływ jej skład chemiczny. Odczyn kwaśny to wynik przewagi jonów wodorowych i jonów glinu. Gleby zasadowe to te z przewagą jonów wodorotlenkowych wraz z dużą zawartością jonów wapnia, sodu, magnezu, i węglanu wapnia. Gleba zasadowa czy gleba kwasowa? Rośliny, a w tym…